دکتر محسن پرچمی
درمان کمردرد حاد ومزمن و سیاتیک  باطب سوزنی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
ترک اعتیاد و سیگار با طب سوزنی
درمان افسردگی باطب سوزنی
درمان  میگرن  با طب سوزنی
درمان آلرژی فصلی با طب سوزنی

صفحه ای یافت نشد